شرکت میوتا با بیش از 17 سال تجربه و فعالیت مداوم در  صنعت گلخانه کشور، موفق به کسب دستاوردهای ذیل گردیده است:

 • 1- مطالعات پبش امکان سنجی باغبانی و گلخانه های کشور به کارفرمایی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و همکاری شرکت گرسارد فرانسه؛
 • 2- احداث بزرگترین طرح گلخانه مدرن و متمرکز کشور به وسعت 35000 متر مربع جهت تولید گوجه فرنگی به روش هیدروپونیک و بیولوژیک در استان البرز؛
 • 3- نمایندگی شرکت ریشل فرانسه به مدت 10 سال متوالی و ارتقای سطح علمی گلخانه در کشور توسط برگزاری کلاسهای آموزشی و نمایشگاه؛ از سال 1383 تا 1394
 • 4- همکار و مشاور شرکت مطالعاتی گرسارد فرانسه در طرحهای کشاورزی ( میوه- سبزی - گل و گیاه و صنایع غذایی) منطقه ایران
 • 5- مشاور در تدوین طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش کشاورزی و همکاری در اطاق فکر  وزارت جهاد کشاورزی
 • نام گواهینامه: پروانه پیمانکاری
 • سال اخذ: 1390/03/30
 • سازمان مربوطه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • نام گواهینامه: عضو حقوقی
 • سال اخذ: 1389/07/07
 • سازمان مربوطه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • نام گواهینامه: تمدید عضویت
 • سال اخذ: 1392/07/05
 • سازمان مربوطه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • نام گواهینامه: رتبه بندی حقوقی
 • سال اخذ:
 • سازمان مربوطه: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • نام گواهینامه: رتبه بندی حقیقی
 • سال اخذ:
 • سازمان مربوطه: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • نام گواهینامه: پروانه تاسیس
 • سال اخذ:
 • سازمان مربوطه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
 • نام گواهینامه: پروانه بهره برداری
 • سال اخذ:
 • سازمان مربوطه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعذ طبیعی استان تهران