تجهیزات جانبی از قبیل دستگاهای سورتینگ - سردخانه - ابزار برداشت و حمل و نقل محصول - ماشین آلات حمل و نقل داخل گلخانه - محلول پاش اتوماتیک و ... میباشند که این شرکت با اتکا به دانش فنی و تجربه طولانی در تولید محصولات گلخانه ای، بهترین و مناسبترین تجهیزات جانبی را برای مشتریان طراحی و ارایه مینماید.