نمایشگاه دایمی سازه و تجهیزات گلخانه ای میوتا

گلحانه مدرن تولید سبزیحات به وسعت 34000 متر مربع متعلق به شرکت میوتا /نمایشگاه دایمی سازه و تجهیزات گلخانه ای ...

1392/01/22

کشاورزی نیازمند دایره‌المعارف اقلیمی

یک کارشناس کشاورزی گفت: برای این‌که بتوانیم به الگوی کشت برسیم نیاز به تمرکز کلیه اطلاعات به دست آمده داریم که به شناخت اقلیم، خاک، گیاهان بومی، حیوانات و دیگر مولفه‌های کشاورزی بپردازد. ...

1392/01/22

کود بیولوژیک با دانش فنی ایرانی بهترین جایگزین کودهای شیمیایی

عضو انجمن تولید کنندگان کودهای آلی و زیستی گفت: کودهای بیولوژیک تولید شده با دانش فنی ایرانی بهترین گزینه برای جایگزینی کودهای شیمیایی است که باعث سرطان‌زایی در انسان می‌شوند. ...

1392/01/22