نمایشگاه دایمی سازه و تجهیزات گلخانه ای میوتا
گلحانه مدرن تولید سبزیحات به وسعت 34000 متر مربع متعلق به شرکت میوتا /نمایشگاه دایمی سازه و تجهیزات واقع در نظرآباد استان البرز دایر میباشد.
در صورت نیاز به بازدید، میتوانید برای هماهنگی با ما تماس بگیرید.
1395/04/04

مرجع: www.mivta.ir