راه اندازی Turn key

مشاوره، راه ­اندازی، نصب سازه، تامين قطعات، نهاده ­ها  و  آموزش                            

    نصب سریع و تحویل ‏TURN KEY ‎‏ ‏‏(كلید تحویل) پروژه های گلخانه
    راه اندازی انواع كشت های گلخانه ای
    آموزش علمی – كاربردی كشت- های گلخانه ای ( گل و گیاه – ‏سبزی و صیفی) توسط مدیر ‏كشت ایرانی و یا خارجی
    پشتیبانی فنی در مراحل كشت
    خرید تضمینی محصولات كشاورزی
    اعزام به خارج جهت دوره های ‏آموزشی  وWORK SHOP


یکی از محوری ترین فعالیت های شرکت میوتا، مشاوره در زمینه احداث گلخانه می باشد. کشور ایران با دارا بودن جمعیت 70 میلیون و سرانه مصرف سبزیجات 80 کیلوگرم، کشوری با پتانسـیل بالا جهت انواع کشتهای گلـخانه ای محسـوب میگردد. امروزه تولید ارزان (با کـاهش هزینه های تولید) و سالم (بدون سم و عناصر سنگین) از مهمترین فاکتورهای تولید در هر کشوری محسوب میگردد.

کاهش هزینه های تولید و سلامت محصول در گلخانه میسر نمی گردد مگر با سازه و تجهیزات به روز و با تکنولـوژی مدرن. سازه های مدرن باعث کـاهش مصرف انرژی و کاهش خطرات آفـات و امراض می گردند، همـچنین میبایست در برابر باد و طوفان و بـرف و سـایر عـوامل نامسـاعد محیـطی مقاومت و ضـمانت داشـته باشند. تجهـیزات مـدرن، موجبـات اتوماسیون بیشتر و کنترل بهتر شرایط محیطی را فراهم می آورد.

هر چه تنشهای حرارتی ناشی از نوسانات دمایی محیط خارج گلخـانه به گیاهان کمتر باشد، راندمان و سلامت گیـاه بالاتر خواهد بود. اتوماسیون موجب کاهش نیروی انسانی و در نتیجه کاهش یکی از گـرانترین هزینه های تولید میگردد. همچنین بـا کاهـش دخـالت نیروی انسانی در تصـمیم گیری موجبـات دقت بیشتر را در تنظیم عوامل محیطی فراهم می آورد. در حال حاضر قیمت محصولات گلخـانه ای تولید داخلی درمقایـسه با قیمت این محصولات درکشـورهای اروپـایی بسیـار بالاتر و گرانتر است که این خود به دلیل بالا بودن هزینه های تولید میباشد، ضمن آنکه باقیمـانده سمـوم و میزان عناصـر سنگین در این محصولات بسیار زیاد است و با استانداردهای اروپایی که بـرای باقیمانده سموم و میزان عناصر سنگین عدد صفر میباشد، بسیار فاصله دارد.

نـاگفته نماند که قیـمت نیروی انسانی و انرژی (بـرق- سـوخت) در کـشورهای اروپایی بسیار بالاتـر ازکشورمان میباشد.(بیش از 50 برابر) !!! مبارزه بیولوژیک و عدم استفـاده از سـموم میسّر نمیگردد مـگرآنکه سازه و تجهیزات به روز و مدرن را در تولـید به کـار بندیـم. در اینصورت است که میتوان به صادرات محـصولات گلخـانه ای، حتّی به کشـورهای همسایه ایران (حوزه خلیج فارس وکـشورهای CIS یا شوروی سابق) امیـدوار گشـت و در این راستا نـاوگـان حمـل و نقـل از مهمترین عوامل دخیـل درامر صادرات میباشد که باید به موازات تجهیز صنعت گلخانه، ارتقا یابد.

کشتهای خاکی پس از یک الی دو سال به دلیل کاهش عناصر مغذی موجود در خاک و نیز افزایش رسوبات معـدنی و همچنین افزایش آفات و بیماریهای خاکزی، کشتهای مطمئنی به حساب نمی آیند. خصوصاً آنکه با افزایش سـطح زیر کشت گلخانه ای منابع خاک مغذی و عاری از آفات و امراض رو به کاهش میگذارد. کشتهـای بدون خـاک (Soil less Culture) که امـروزه به غلط مصطلح هایدروپونیـک خوانده میشود، به دلیل توانایی درکنترل آفات و امراض خاکزی و نیزکاهش مصرف کودهای شیمـیایی و همـچنین قابلیت تنظیم و اندازه گیری عناصر غذایی، مـوجبات افزایش راندمان محـصول تا دو الی سه برابر و نیزکـاهش خطرات ناشی از آفات و امراض ریشه را فراهم میاورد.

کشور ایران با توجه به اینکه دیر یا زود به سازمان تجارت جهانی(WTO) خواهد پیوست، لذا ناگزیر است که تا قبل از پیوستن به این سازمان تولیدات گلخانه ای و باغبانی را به استاندارد جهانی برساند. تولیدات باغبانی کشور ترکیه هم اکنون دو برابر کشور ایران میباشد که این خود هشداری بس جدی، جهت ارتقای بخش باغبانی خصوصاً صنعت گلخانه میباشد. واردات انواع میوه و تره بار خصوصا در سالهای اخیر شاهدی بر صحت ادعای فوق میباشد و با توجه به پتانسیل های موجود کشورمان، هنوز میتوانیم کمبود ها را جبران کنیم( چه در بخش باغات و جه در بخش گلخانه ها که نیاز مبرم به تکنولوژی روز دارند) ولی پیش از آنکه دیر شود!

شرکت میوتا با برخورداری از متخصصین و مشاوران احداث گلخانه آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره تخصصی در زمینه احداث گلخانه اعلام می دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق اطلاعات تماس شرکت اقدام کنید.