مطالعات امکان سنجی
   مطالعات پروژه های گلخانه ای ،  ‏دامداری ها و مرغداری ها  ‏‏(شخصی – مجتمع ها -  ‏تعاونی ها ) 
   استراتژی ، لجستیک و سازماندهی یک پروژه از محوری ترین و مهمترین عواملی هستند که شرکت میوتا قبل از اجرای طرح نسبت به بررسی دقیق و تعریف مختصات مورد نیاز آنها اقدام مینماید.
    توسعه بخشهای باغبانی و ‏زراعت    
    توسعه باغات و زراعت  توسط روشهای نوین آبیاری و استفاده از بذر ها و  پایه های جدید اصلاح شده ، با تکیه بر دانش فنی و به روز  شرکت میوتا  از جمله عوامل موفقیت کشاورزان و مشتریان عزیزمان میباشد.
    مكان یابی
    مکان یابی پروژه های نو ، یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینه های تولید میباشد که شرکت میوتا با تکیه بر دانش فنی و به روز در اختیار برای مشتریان گرامی انجام میدهد.
    ژئولوژی،هیدرولوژی و ‏متئولوژی
   مطالعات زمین شناسی ( ژئولوؤی) ، آب شناسی ( هیدرولوژی) و متئولوژی (هواشناسی ) از اساسی ترین نیاز های هر پروژه ای قبل از احداث میباشد که توسط کارشناسان آب و خاک همکار شرکت میوتا با دقت حد اکثری انجام می پذیرد.
نظارت بر نمونه گیری ها و انتخاب مکان های تحت مطالعه و تحلیل نتایج آزمایشات و مطالعات آب و خاک و هواشناسی به طور اختصاصی توسط شرکت میوتا انجام می پذیرد.
    بررسی های جامعه شناختی ‏و اجتماعی طرح ها
   بررسی های جامعه شناختی و اجتماعی طرح موجب میگردد تا گزینش نیروی انسانی با حد اکثر شناخت صورت پذیرد و ضعفهای جامعه انسانی پیرامون طرح قبل از وقوع شناخته و رفع شوند. همچنین همسو بودن یک طرح و عادات سنتی و تقویم کاری پرسنل مورد نیاز قبل از اجرای طرح مورد بررسی قرار میگیرد که این مهم با تکیه بر سوابق و دانش فنی شرکت میوتا به نحو صحیح صورت میپذیرد.

    بازاریابی ‏
بازاریابی محصولات تولیدی مشتریان ، پیشنهاد راه کار برای سورتینگ ، بسته بندی ، برند سازی و توزیع  در بازارهای داخل کشور و بازار های بین المللی توسط شرکت میوتا انجام میگیرد.
شرکت میوتا برای بازار سازی و تطبیق محصول در بازارهای بین المللی با شرکت  گرسارد فرانسه همکاری میکند .

    نوسازی و بازسازی طرح ها
امروزه عملکرد بیشتر و کاهش هزینه های تولید از مهمترین اهداف هر تولید کننده ای میباشد.
برای رسیدن به عملکرد بیشتر با کمترین هزینه تولید ، میبایست  با فن آوری روز و تجهیزات مدرن همگام بود.
شرکت میوتا پس از بررسی هر طرح ، راهکارهای کوناه مدت و میان مدت را برای بهینه سازی مجموعه پیشنهاد و اجرا میکند.
    تدوین تقویم مالی –‏اقتصادی
بدون برنامه ریزی و روشن بودن اهداف آتی موفقیت در هر طرحی نا ممکن است.
شرکت میوتا با تدوین تقویم مالی - اقتصادی صحیح و عملی موجبات برنامه ریزی و هدف گذاری به موقع را برای تولید کننده فراهم می آورد.